I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski

VIII Kongresowi Kultury Regionów towarzyszyć będzie, organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski, który odbędzie się w dniach 19-28 października 2022 roku w Rytrze.
Tematem tej edycji Pleneru będzie szopka bożonarodzeniowa. Każdy artysta w trakcie trwania Pleneru wykona jedną rzeźbę postaci z szopki bożonarodzeniowej (w skali 1:1). Rzeźby zostaną wykonane wyłącznie z kloców z drewna lipowego ufundowanych przez Partnera Pleneru - Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w Plenerze jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora: www.mcksokol.pl w terminie do 1 sierpnia 2022 roku.

Uczestnicy Pleneru zostaną wybrani spośród nadesłanych zgłoszeń przez specjalnie powołaną Komisję. Artyści zakwalifikowani do udziału w Plenerze zostaną powiadomieni indywidualnie przez Organizatora. Lista uczestników zostanie również opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

ORGANIZATOR

PARTNER