Katarzyna Smyk

Edycja 2021, Edycja 2019
Językoznawca, profesor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, pełnomocnik dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Doktor habilitowana, profesor uczelni w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; językoznawczyni, kulturoznawca, folklorystka. Badaczka kultury tradycyjnej i posttradycyjnej, obrzędów, zwyczajów, wierzeń, tekstów folkloru i sposobów ich funkcjonowania we współczesnej kulturze polskiej i w systemie wartości współczesnych Polaków.

Autorka ponad 100 artykułów naukowych na temat motywów i symboli w folklorze polskim, poezji ludowej, współczesnych tekstach kultury. Wydała książkę Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób (2009) oraz Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu (2020), monograficzne opracowanie twórczości Jana Pocka („Pod niebem pełnym słońca i boga” – poezja Jana Pocka, [w:] Jan Pocek. Poezje, 2017), wybory poezji ludowej (m.in. Jana Czarneckiego), tomy zbiorowe na temat motywu drogi (2011, 2012), opozycji jako kategorii kulturowej (2016), kulinariów dawnej Puszczy Sandomierskiej (2017), kolędowania na Rzeszowszczyźnie (2019). Współredaktorka serii Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona (2013, 2015, 2017, 2019), poświęconej procesom wdrażania w Polsce zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Zaangażowana społecznie w pracę nad utrwalaniem tradycji regionalnych jako istotnego, protożsamościowego wymiaru kultury polskiej. M.in. od 2005 roku pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Twórczość Ludowa”, zasiada w radach naukowych muzeów i instytucji kultury (m.in. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Samorządowego Muzeum Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie, Muzeum Regionalnego w Zwoleniu). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Sekcji Polskiej IOV, Sekcji Literatury STL, Rady Artystycznej Sejmików Teatrów Wsi Polskiej, ekspertem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Przewodniczy Radzie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kadencji 2019-2022.

Od maja 2021 roku pracuje jako pełnomocnik ds. programowych w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.