O Kongresie

ludzie siedzący na widowni, na pierwszym planie, nieostre postacie mężczyzn w strojach regionalnych
Kongres Kultury Regionów to wydarzenie poruszające tematy z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stanowiące forum wymiany idei i pomysłów upowszechniających wiedzę o kulturze regionów.
Co roku w Kongresie bierze udział ok. 350 osób z całej Polski – regionaliści, znawcy, miłośnicy i twórcy kultury, artyści i naukowcy, kierownicy zespołów folklorystycznych, także ludzie pióra i dziennikarze.

W ramach Kongresu odbywają się wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty z udziałem specjalistów z takich dziedzin jak np. folklorystyka, etnologia, muzykologia czy dziennikarstwo.

Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja województwa małopolskiego realizująca zadania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Podstrony

widok na Nowy Sącz z lotu ptaka

Nowy Sącz

Miasto w południowej Polsce, położone jest w centrum Kotliny Sądeckiej w łańcuchu gór Beskidu Sądeckiego, w głównym paśmie Karpat. Leży w widłach dwóch głównych rzek Dunajca i Kamienicy, na wysokości ok. 300 m n.p.m.

Parkingi

MCK SOKÓŁ nie zapewnia i nie opłaca miejsc parkingowych uczestnikom Kongresu.
budynek hotelu otoczony zielenią

Zakwaterowanie

Wszyscy uczestnicy Kongresu zostaną zakwaterowani w hotelu Perła Południa.
fragment elewacji budynku MCK SOKÓŁ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Organizatorem Kongresu Kultury Regionów jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja kultury województwa małopolskiego.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

O ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - przykłady DOBRYCH PRAKTYK.

Dla mediów

Najistotniejsze informacje o Kongresie oraz o akredytacjach medialnych, jak również zdjęcia w dużej rozdzielczości, z możliwością ściągnięcia ich i wykorzystania w celu promocji wydarzenia.