Rejestracja

cztery flagi wiszące na masztach
Rejestracja uczestników na VII Kongres Kultury Regionów, który odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 19-22 października 2021 roku.

Pakiety

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Kongresu. Uczestnicy mają do wyboru następujące warianty opłaty konferencyjnej:
  • Z ZAKWATEROWANIEM - 400 PLN 
W ramach akredytacji organizator zapewnia:
- materiały konferencyjne
- udział w panelach i warsztatach
- udział w wydarzeniach towarzyszących
- 3 noclegi (19/20, 20/21, 21/22 X)
- pełne wyżywienie
- transport podczas Kongresu (od momentu zakwaterowania w hotelu do zakończenia obrad)
 
  • BEZ ZAKWATEROWANIA - 100 PLN
W ramach akredytacji organizator zapewnia:
- materiały konferencyjne
- udział w panelach i warsztatach
- udział w wydarzeniach towarzyszących
- kolacje podczas biesiady /19 i 21 X/, obiady /20 i 21 X/
- transport na biesiadę /19 X/ oraz na warsztaty terenowe i wydarzenia podsumowujące Kongres /21 X/


Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce Kongresu.
 
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Kongresu uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w ciągu 4 dni od momentu rejestracji. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

Odwołanie uczestnictwa może nastąpić najpóźniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia Kongresu. W innym przypadku organizator nie zwraca należności.

Dane do przelewu:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
Bank Pekao S.A. 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387

Formularz rejestracji

Lista uczestników VII Kongresu Kultury Regionów została zamknięta.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem prosimy o kontakt mailowy: kontakt@kultura-regionow.pl