Nazwa Festiwalu

Aktualności

Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

15 października 2021
zbliżenie na wyszywany gorset regionalny

W ramach VII Kongresu Kultury Regionów w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbędzie się Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, podczas której wręczone zostaną decyzje o wpisach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie NDK.

Na Kongres w strojach ludowych

14 października 2021

Jesteśmy przekonani, że spotkamy się w gronie ludzi, dla których dziedzictwo ich regionów jest sprawą ważną, a często wręcz istotną treścią ich życia, dlatego zachęcamy do spektakularnej, pełnej barw i znaczeń, widomej manifestacji naszej tożsamości regionalnej poprzez wystąpienie w ubiorach regionalnych z Państwa regionów, bądź wybranie jakiegoś charakterystycznego elementu takiego stroju, w którym będą się Państwo dobrze, naturalnie czuć.

Panele w ramach VII Kongresu Kultury Regionów

11 października 2021

W tym roku podczas paneli tematycznych i dyskusyjnych skupimy się na roli kobiety w różnych aspektach życia.

Warsztaty w ramach VII KKR

8 października 2021
zbliżenie ma materiał z wyhaftowanymi kwiatami

Tradycyjnie na uczestników Kongresu czekać będą inspirujące warsztaty prowadzone przez znakomitych specjalistów.