IM BLIŻEJ ŹRÓDŁA, TYM WODA JAŚNIEJSZA. Od niewiasty do feministki

Panel tematyczny, 20 października, godz. 11:00-14:00.
W proponowanej dyskusji panelowej pragniemy skupić się na różnych aspektach relacji woda – kobieta, często nieuświadamianych lub słabo rozpoznanych. Będziemy rozpatrywać związki kobiety z wodą, odwołując się do  zdarzeń utrwalonych w ustnej lub pisanej tradycji wielu pokoleń, zdarzeń o charakterze symbolicznym, magicznym, a objawiających się w życiu codziennym.

Bardziej szczegółowe tematy proponowane do dyskusji to:
 • woda jako warunek życia – poczynając od stworzenia człowieka, poprzez wody płodowe kobiety do wody święconej i wody wielkopiątkowej,
 • językowy i kulturowy wizerunek kobiety w tekstach dialektologicznych i folklorystycznych,
 • kobieta w Biblii; kobiety w rodowodzie Jezusa,
 • funkcje kobiety w kolejnych etapach jej życia,
 • pozycja kobiety w tradycyjnej społeczności wiejskiej;
 • rytualne nakazy i zakazy odnoszące się do kobiet, np. w związku z ciążą,
 • tradycyjny szacunek dla kobiety – prawda, czy fałsz?
 • żeńskie nazwy funkcji, zawodów itp. kobiet – potrzeba czy moda?; ile pożytku a ile kłopotu na własne życzenie?
opiekun naukowy: prof. dr hab. Józef Kąś – Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Polonistyki UJ, autor 12-tomowego „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”

moderator: Krzysztof Trebunia-Tutka – architekt, pedagog, regionalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista, lider zespołu Trebunie-Tutki

paneliści:
 • prof. dr hab. Katarzyna Kłosińska – językoznawca, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzatorka kultury języka polskiego, przewodnicząca Rady Języka Polskiego
 • dr hab. Katarzyna Smyk – językoznawca, profesor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, pełnomocnik dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
 • ks. Jacek Siepsiak SJ – jezuita, publicysta, duszpasterz
 • Patryk Rutkowski – etnolog