Materiały do pobrania

Udostępnione na potrzeby promocji Kongresu w mediach: ogólne informacje na temat wydarzenia, logotypy Kongresu oraz organizatora, zdjęcia z ubiegłych edycji oraz grafiki i informacje dotyczące bieżącej edycji.

Materiały graficzne i wideo

Komunikaty