Partnerzy

Patronat honorowy

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ks. dr hab. Robert Tyrała - prof. UPJPII, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Organizator

Współorganizator

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny