Andrzej Zarych

Edycja 2022
Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Absolwent filologii polskiej, public relations i zarządzania, nauczyciel akademicki, wieloletni dziennikarz prasowy i radiowy. Współautor programów telewizyjnych na temat unikalności środowiska przyrodniczo-kulturowego Małopolski, autor programów radiowych poświęconych muzyce, kuchni i zwyczajom regionalnym. Współautor kilkunastu publikacji poświęconych dziedzictwu przyrodniczo-kulturowemu południowej Małopolski. Wieloletni dyrektor Kancelarii Powiatu oraz Biura Promocji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Obecnie dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ.