Beata Piecha-van Schagen

Edycja 2021
Redaktor naczelna Wydawnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Historyk, pracownik naukowy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, redaktor naczelna Wydawnictwa MGW. Specjalizuje się w badaniach nad historią kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury religijnej oraz górniczej Górnego Śląska. Pomysłodawczyni i kuratorka Archiwum Historii Mówionej Muzeum Górnictwa, autorka publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania pamięci kulturowej oraz tożsamości wśród społeczności post-industrialnych. Koordynatorka wielu projektów naukowo-badawczych oraz prac nad wielonarodowym wnioskiem o wpisanie tradycji i zwyczajów górników i hutników na Listę reprezentatywną dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. W 2021 roku opublikowała książkę (wspólnie z P. Muschalikiem i B. Firlą) „Wytatuowani Śląskiem . O górnośląskiej i górniczej tożsamości wyrażonej tatuażem".