Iwona Rzepnikowska

Edycja 2022
Prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w zespole autorskim Leksykonu folkloru polskiego).
Doktor habilitowana w zakresie literaturoznawstwa i folklorystyki, profesor w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: wschodniosłowiański i polski folklor słowny, związki literatury i folkloru, mit bohaterski okresu komunizmu, współczesne przejawy myślenia mityczno-religijnego, specyfika przekładu tekstów folklorystycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego oraz zespołu redakcyjnego czasopisma „Vestnik RGGU: Seriya Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul’turologiya” (Moskwa); pomysłodawczyni i organizatorka Międzynarodowego Seminarium Folklorystycznego. Autorka ponad stu prac naukowych, w tym monografii, artykułów, recenzji, haseł słownikowych.