Józef Kąś

Edycja 2022, Edycja 2021, Edycja 2019, Edycja 2018, Edycja 2017, Edycja 2016, Edycja 2015
Językoznawca, dialektolog, autor 12-tomowego „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”.
Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Polonistyki UJ, autor 12-tomowego „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”. Problematyka jego badań naukowych koncentruje się wokół przeobrażeń współczesnych gwar ludowych oraz leksykologii i leksykografii. Autor książek: Wariantywność fonetyczna w mowie ludności wiejskiej obrzeży Krakowa (1988), Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich) (1994), Słownik gwary orawskiej (2003, II wyd. 2011). Współautor Słownika współczesnego języka polskiego (1996), wydanego pod red. B. Dunaja. Współautor (z B. Lewandowską) Pieśni z Orawy (2007), współautor (również z B. Lewandowską) Wesela orawskiego dawniej i dziś (2010). Autor 12-tomowego Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej (Bukowina Tatrzańska-Kraków-Nowy Sącz 2015-2019).