Karolina Marcinkowska

Edycja 2021
Antropolożka kulturowa, doktor nauk humanistycznych, niezależna badaczka
Obecnie zaangażowana w dwa projekty naukowe (z ramienia SWPS oraz PAN) związane z badaniami nad recepcją historii kolonialnej Rwandy. Koordynatorka projektów w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współpracuje ze swoim macierzystym Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ oraz Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Obszary zainteresowań badawczych: Afryka Subsaharyjska (szeroko pojęta sztuka, współczesne zjawiska kulturowe i dziedzictwo niematerialne), kultura Madagaskaru, metodologia badań terenowych w Afryce, antropologia ciała.

W ramach autorskiej inicjatywy Africa Remix prowadzi prelekcje i warsztaty dotyczące współczesnych zjawisk kulturowych (w szczególności sztuki) w Afryce Subsaharyjskiej oraz warsztaty dot. komunikacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej dla organizacji pozarządowych, firm, uczelni wyższych, szkół.

Zaangażowana w projekty kuratorskie i badawcze m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie („El Hadji Sy. Na początku myślałem, że tańczę”), w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie („After Year Zero. Uniwersalizm i geografie współpracy”), MEG - Musée d’Ethnographie w Genewie („A Madagascar Photographies de Jacques Faublée, 1938-1941”), w Galerii Arsenał w Białymstoku, Museu Santander Cultural w Porto Alegre w Brazylii, podczas Biennale w Wenecji (2017), Manifesta w Palermo (2018), w Muzeum Warszawy (Archiwum Historii Mówionej), w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Realizowała projekty z zakresu edukacji i promocji kultury w Ghanie (Polska Akcja Humanitarna), Kenii (Kenyan-Polish Forum), Brazylii (BrasPol). Organizowała wycieczki "szyte na miarę" po Namibii, Botswanie, Zimbabwe, RPA. Opisuje i wycenia prywatne kolekcje sztuki afrykańskiej.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) oraz Humboldt Universität w Berlinie, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Podyplomowego Studium Krajów Rozwijających się (UW), Studium Bliskowschodniego (SWPS), studium Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Autorka m.in. „Od-tworzyć przeszłość. Kult czumba na Madagaskarze”, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016 oraz „Every Day Life in Early Colonial Rwanda. Insights from German and Polish Sources”, Klaus Bachmann, Karolina Marcinkowska, Joanna Bar, Marius Kowalak, wyd. Harrasowitz, Wiesbaden 2020.