Magdalena Lubańska

Edycja 2021
Antropolożka społeczna, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Antropolożka społeczna, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (edycja 2008), kierowniczka grantów NCN pt. Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zespół badawczy: Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem oraz „Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski.

Specjalizuje się w problematyce korelacji między religijnością a innymi sferami życia w społecznościach lokalnych egzystujących na pograniczach kulturowych (m.in. badania w południowo-zachodniej Bułgarii oraz na pograniczu polsko-ukraińskim).

Autorka książki: „Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskim Rodopach” (WUW, 2012, III nagroda Clio Wydziału Historycznego UW) oraz książki „Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej (WUW, 2019).

W ostatnich latach w oparciu o jej etnograficzne badania terenowe prowadzone w regionie Przeworska na Podkarpaciu powstały dwa nagradzane filmy dokumentalne: „Nie sądzić” (reż. Ina Carlucci Sforza, Magdalena Lubańska) oraz „Wielki strach” (reż. Ina Carlucci-Sforza, scenariusz: M. Lubańska, I. Carlucci Sforza).