Magdalena Szyndler

Edycja 2022
Dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, etnomuzykolog, folklorystka, pedagog, muzyk-instrumentalista.
W 2006 roku obroniła pracę doktorską pt. Folklor wokalny mniejszości polskiej na Zaolziu na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych Śląska Cieszyńskiego (pod kierunkiem prof. B. Linettea) na Wydziale Historycznym, w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku uzyskała tytuł doktor habilitowanego (dyscyplina nauki o sztuce) na podstawie monografii pt.: Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych, na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji, w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest również dyrektorem jednostki uniwersyteckiej Centrum Badań Interdyscyplinarnych Nad Folklorem Karpat.

Brała udział w licznych konferencjach, seminariach i warsztatach w kraju i zagranicą, gdzie propagowała folklor muzyczny Śląska Cieszyńskiego. Od 20 lat prowadzi badania związane z tym regionem (folklor muzyczny mniejszości polskiej na Zaolziu i górali śląskich w Trójwsi, przekształcenia folkloru muzycznego we współczesności).