Michał Malinowski

Edycja 2022, Edycja 2020, Edycja 2019, Edycja 2018
Muzeum Bajek i Opowieści w Konstancinie.
Jest muzealnikiem, inżynierem wyobraźni i profesjonalnym opowiadaczem bajek. Oprócz tego jest pedagogiem, pisarzem, artystą, podróżnikiem. Studiował w Polsce, Szwajcarii, Japonii i USA. Z jego inicjatywy w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą powstało Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, którym kieruje z wielką pasją. Jest to pierwsze na świecie muzeum poświęcone tradycjom ustnego przekazywania historii i niematerialnemu dziedzictwu.

Organizuje liczne spotkania, warsztaty oraz festiwale sztuki opowiadania. Prowadzi także badania etnograficzne w Polsce i na świecie. Jest autorem książki Polish Folklore and Folktales, która otrzymała Nagrodę AESOP Accolade przyznaną przez American Folklore Association.

W 2007/2008 otrzymał stypendium UNESCO na realizację wystawy Amadou Hampate Ba, jednego z największych myślicieli i pisarzy afrykańskich XX wieku. W 2014 roku został powołany w skład Rady Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury.

Występuje na wielu światowych festiwalach sztuki opowiadania od Kanady, Hiszpanii, Francji po Iran i Indie. Od stycznia 2018 jest ekspertem merytorycznym Ośrodka Rozwoju Edukacji ORE ds. przedmiotów artystycznych.