Monika Gubała

Edycja 2023, Edycja 2022
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Akademii Muzycznej w Katowicach, w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Muzyk, wiolonczelistka, kameralistka, prowadziła aktywną działalność artystyczną do czerwca 2019 roku. Koordynatorka projektów artystycznych jak i orkiestrowych o szczeblu krajowym i międzynarodowym w latach 2014-2019. Pomysłodawczyni projektów z zakresu edukacji artystycznej, pierwszy dyrektor Szkoły Muzycznej w Dobczycach. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych dotyczących kultury i edukacji muzycznej w latach 2016-2018. Stypendystka stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie członkini rad muzealnych oraz rad programowych instytucji kultury na terenie Małopolski oraz kapituł nagród Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury. Zasiada w zespołach zadaniowych dotyczących dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego takich jak: Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2022–2025.