Patryk Rutkowski

Edycja 2021
Etnolog, antropolog kulturowy, choreograf.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (geografia oraz etnologia i antropologia kulturowa) i Dwuletniego Studium Tańca – specjalizacja Taniec Ludowy organizowanego przez Nowohuckie Centrum Kultury. Doktorant Uniwersytetu Śląskiego (Szkoła Doktorska). Członek PTL O/Kraków. Ekspert Polskiej Sekcji CIOFF. 

Wykładowca Kursów dla Instruktorów Tańca Ludowego, szkoleń oraz warsztatów dla zespołów folklorystycznych w Polsce i za granicą. Członek komisji artystycznej, konsultant zespołów. Kierownik artystyczny Zespołu Regionalnego Mystkowianie i Mali Mystkowianie. Właściciel firmy Szafa ETNOgrafa zajmującej się rekonstrukcją strojów ludowych. Odznaczony Srebrnym Sądeckim Jabłkiem, Medalem Województwa Małopolskiego „Polonia Minor" oraz Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej".