Stanisław Gurgul

Edycja 2022
Regionalista, instruktor tańca, pedagog, orędownik i pasjonat podtrzymywania i kultywowania rodzimych tradycji oraz tożsamości kulturowej regionu Krakowiaków Wschodnich.
W roku 1980 założył wielopokoleniowy Zespół Regionalny PORĄBCZANIE. Przez 10 lat pisał scenariusze do widowisk, był jego instruktorem, kierownikiem organizacyjnym jak również tancerzem i śpiewakiem. W latach 1984-1989 Stanisław Gurgul jako student Politechniki Krakowskiej był czynnym tancerzem i aktywnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Górniczo-Hutniczej KRAKUS. Współorganizował wówczas liczne trasy koncertowe w Polsce i po wielu krajach Europy.

Po skończeniu studiów wrócił w rodzinne strony i podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej, pełniąc równocześnie obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnie. Jako absolwent Studiów Podyplomowych (Pedagogika Specjalna, Oligofrenopedagogika) podjął się jakże trudnej a jednocześnie wdzięcznej pracy z dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej. Jego przygotowanie zawodowe i wielka pasja zaowocowała utworzeniem w tym ośrodku dziecięcego zespołu regionalnego W 2000 roku w  wyniku systematycznej współpracy z Ośrodkiem Promocji Gminy Czchów  Stanisław Gurgul założył integracyjny Zespół Regionalny MALI CZCHOWIANIE, w którym do chwili obecnej tańczą i śpiewają dzieci z "normą  intelektualną" ze szkół podstawowych Gminy Czchów wspólnie z  wychowankami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej.

Dzięki ogromnej wiedzy Stanisława Gurgula na temat wiejskiej obyczajowości prowadzone przez niego zespoły: Dziecięcy Zespół Regionalny MALI CZCHOWIANIE w Czchowie, Dziecięcy Zespół Regionalny  MALI STRZELCANIE w Strzelcach Wielkich, Dziecięcy Zespół Regionalny ZŁOCOKI ze Złotej  były laureatami wielu przeglądów i konkursów folklorystycznych. Od roku 2001 Stanisław Gurgul jest instruktorem tańca  wielopokoleniowego Zespołu Regionalnego  POJAWIANIE z Pojawia koło Zaborowa, w gminie Szczurowa.

Jest także konferansjerem znaczących wydarzeń artystycznych na Ziemi Tarnowskiej.