Stanisława Trebunia-Staszel

Edycja 2023, Edycja 2022, Edycja 2018, Edycja 2016, Edycja 2015
Etnolog, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Etnolog, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się etnografią Polski i Karpat. Przedmiotem jej badań są m.in. lokalne tradycje ujmowane w kontekście współczesnych praktyk kulturowych oraz procesów tożsamościowych, jak np.: strój, folklor widowiskowy, turystyka kulturowa, ruch regionalny, a także antropologia środowiskowa oraz muzealnictwo. Ostatnio jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół antropologii i etnologii w czasie II wojny światowej. Jest autorką wielu artykułów oraz kilku książek, m.in.: Śladami podhalańskiej mody (2007, 2010); «Lud zdolny do życia». Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta (2019), Podhalanie. Wokół tożsamości (współautor A. Gąsienica-Giewont 2022), Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Nowy Targ – Kieżmark (2021).
 
Związana z podhalańskim ruchem regionalnym. Współpracuje z zespołami góralskimi i podhalańskimi instytucjami kultury. Działa w Stowarzyszeniu Drogami Tischnera.