Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

zbliżenie na wyszywany gorset regionalny
Wycinkarstwo kurpiowskie, bziuki czy puckie szkutnictwo - już 19 października o 17:00 odbędzie się Gala wręczenia decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W tym roku święto dziedzictwa niematerialnego otworzy VII Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na żywo na stronie Kongresu oraz kanale YouTube Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ.

Podczas tegorocznej Gali uhonorowane zostaną zjawiska, które w latach 2019-2021 zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Nowych wpisów jest aż 20 i są to:

2019

1. Kaszubska Gwiôzdka
2. Polonez - taniec polski
3. Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na Śląsku Opolskim
4. Kroszonkarstwo opolskie
5. Umiejętność ręcznego malowania wzoru opolskiego

2020

6. Wycinankarstwo kurpiowskie z Puszczy Zielonej
7. Krzyżoki w Borkach Małych
8. Babski comber na Śląsku Opolskim
9. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce
10. Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim
11. Zwyczaj dunajowania w Łukowej i okolicach,
12. Tradycyjne święcenie pokarmów w Dąbrowie Chotomowskiej,
13. Wysiewanie serc i krzyży na polach w okolicach Strzelec Opolskich,
14. Wypiek byśków i nowych latek Kurpiów Puszczy Zielonej
15. Carillonowa muzyka w Gdańsku
16. Chodzenie z kozą na Kujawach
17. Hafciarstwo z nadwiślańskiego Urzecza

2021

18. Bziuki – wielkanocny zwyczaj dmuchania ogni w Koprzywnicy,
19. Umiejętność wytwarzania czepców warmińskich
20. Tradycyjne szkutnictwo Pucka

Krajowa Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski oraz forma ochrony dziedzictwa kulturowego wynikająca z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajduje się 49 wpisów. Prowadzi ją Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Podczas Gali uhonorowane zostaną również wpisy na Krajowy rejestr dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

1. Działalność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
2. Flis Wiślany - tradycja budowy łodzi drewnianych oraz żeglugi wiślanej
3. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych z Targami Sztuki Ludowej
4. Tradycyjne śpiewy majowe przy kapliczkach w Żabnicy na Pomorzu Zachodnim
5. Spotkanie Czterech Świec

Rejestr ma charakter informacyjny. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Galę poprowadzą Małgorzata Broda (koordynator programowy Kongresu Kultury Regionów) oraz Krzysztof Trebunia-Tutka. Uroczystość uświetni występ folkowego zespołu żeńskiego S.H.A. Transmisja na żywo z Gali będzie dostępna na stronie Kongresu oraz kanale YouTube Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Co dwa lata Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu organizuje Galę wręczenia decyzji o wpisach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie NDK. Na tę uroczystość zapraszani są depozytariusze, którzy uczestniczyli w przeciągu dwóch lat w procesie tworzenia wniosków na obie listy. Dzięki wspólnym rozmowom, spotkaniom podczas tej uroczystości dochodzi do wymiany doświadczeń związanych z procesem przekazu pokoleniowego, dokumentacją, problemami lub sukcesami w podtrzymywaniu zjawisk czy też umiejętności.

Oglądaj na żywo

Rozpoczęcie transmisji:
19 października 2021, godz. 17:00.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Instytut realizując swoje zadania statutowe uznaje, że zarówno zabytki jak i niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń są świadectwem naszej przeszłości i będąc ważną częścią naszego dziedzictwa mogą stanowić trwały fundament wspólnej przyszłości i zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny.

Organizatorzy