Koncert zespołu S.H.A.

dwie kobiety w strojach regionalnych
Na zakończenie Gali Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, we wtorek 19 października, odbędzie się koncert zespołu zespołu S.H.A.
W koncercie przygotowanym specjalnie dla uczestników Kongresu zespół wystąpi w składzie: Susanna Jara - śpiew, skrzypce, Hanka Wójciak - śpiew, Paweł Harańczyk - piano.

S.H.A.

Susanna Jara i Hanka Wójciak – wokalistki i autorki piosenek wzajemnie zafascynowane swoją twórczością, wiosną 2017 roku postanowiły połączyć swoje siły i śpiewać razem.

S.H.A. to spotkanie wynikające z poczucia przynależności do wielobarwnego, podzielonego, ale mimo wszystko współdzielonego miejsca kulturowego jakim jest ta specyficzna część Europy Środkowo-Wschodniej, z której się wywodzą. Hanka to góralka z Zakopanego, w domu rodzinnym mówi gwarą. Susanna urodziła się w Poczajowie w Ukrainie, biegle włada ukraińskim, rosyjskim i łemkowskim, dlatego S.H.A. to śpiew wielogłosowy w kilku językach i gwarach.

S.H.A. to pieśni własne oraz tradycyjne. Artystki dzielą się tym, co kochają, z czym czują głęboką więź. Jednocześnie sięgają do wspólnych galicyjskich korzeni.

S.H.A. to soczewka, w której odbija się wartość kulturowej różnorodności, będącej podstawą do budowania muzycznej wspólnoty w dialogu. Współprzeżywane pieśni niosą zadumę, radość i nadzieję, odnosząc się do złożonych, ale w wielu miejscach wspólnych dziejów ich słowiańskich grup kulturowych.

S.H.A. to projekt, w którym gościnnie występują muzycy zaangażowani w nurt muzyki etnicznej, m.in. Agata Siemaszko, Miroslav Rajt, Paweł Harańczyk, Jacek Długosz, Szymon Piotrowski.

S.H.A. to eksperyment, który zrodził się z potrzeby serca.